Voor scholen en docenten.

Ondersteuning op maat voor jou en je leerlingen.

Wil je meer tijd hebben om te differentiëren in de klas? Beter zicht op struikelblokken in de leerstof? Leerlingen motiveren om hun huiswerk te maken? Door de ondersteuning van Studiekei krijg je meer lucht en meer houvast tijdens het voorbereiden en geven van lessen. Zo kun jij je eindelijk weer richten op wat het belangrijkste is: kennis overdragen met oog voor iedere individuele leerling. Bovendien kan Studiekei er aan bijdragen dat achterstanden voorkomen worden.

Studiekei in de klas.

.... 

Buiten de lessen om

Leerlingen hebben juist ook buiten de les hulp nodig. Als leerlingen vastlopen tijdens het maken van huiswerk, is de kans groot dat ze het huiswerk niet afmaken. Hiermee vergroot je het risico op achterstanden. Daarom biedt Studiekei ook ondersteuning buiten de lesuren om. Tijdens tussenuren, thuis of op een andere plek. 

Studiekei heeft kennis van;
- Psychopathologie (bijvoorbeeld autisme, ADHD, angst, depressie) en bijbehorende onderwijsbehoeften die een persoon kunnen helpen bij het schoolse leren
- thuiszittersproblematiek
- studievaardigheden
- executieve functies
- het onderwijs (zorg)
- algemene pedagogische kennis
- vaardigheid in het toepassen van verschillende pedagogische methoden en technieken
- inlevingsvermogen en sociale vaardigheden
- communicatieve vaardigheden (gesprekstechnieken)