Waar?

Thuis.
Op school.
Op kantoor.
Ieder ander gewenste locatie.